Wszelkie pytania techniczne dotyczące systemu APD lub potrzeby szkoleniowe z obsługi systemu APD prosimy zgłaszać za pomocą uczelnianego systemu informatycznego Helpdesk, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: helpdesk@dsw.edu.pl.